Mysimba

Wat is Mysimba?

Mysimba is een preparaat voor gewichtsbeheersing in tabletvorm. Het middel bevat twee werkzame bestanddelen: naltrexonhydrochloride en bupropionhydrochloride. Het is goedgekeurd voor gebruik in de VS en de EU. Deze tabletten worden verkocht in reguliere apotheken en op gespecialiseerde online platforms.

Kopen in België

Kopen in Nederland

Indicaties voor gebruik

Mysimba is geïndiceerd voor gebruik in combinatie met een caloriearm dieet en verhoogde lichamelijke activiteit voor gewichtscontrole bij volwassen patiënten met een basislijn body mass index (BMI) van:

 1. 30 kg/m^2 of meer (zwaarlijvig)
 2. 27 kg/m^2 tot minder dan 30 kg/m^2 (overgewicht) in aanwezigheid van een of meer gewichtsgerelateerde comorbiditeiten.

De arts mag het alleen voorschrijven aan patiënten die niet in staat waren om op eigen kracht gewichtsverlies te bereiken en te behouden met nietmedicamenteuze gewichtscorrectieregelingen (dieet en lichaamsbeweging).

Werkingsmechanisme voor afvallen

Actief ingrediëntEffect op afvallen
NaltrexonhydrochlorideOorspronkelijk ontwikkeld en gebruikt voor de behandeling van opioïdenverslaving.In de context van gewichtsverlies blokkeert naltrexone de effecten van opioïden, waaronder de lichaamseigen endogene opioïden. Deze blokkade leidt tot een vermindering van de voedselinname en helpt hongergevoelens en hunkering naar voedsel te verminderen.Men denkt dat de gewichtsverliezende effecten van naltrexon deels te wijten zijn aan de effecten op de hypothalamus – het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het regelen van honger en voedselinname – wat leidt tot een vermindering van de eetlust.
Bupropion hydrochlorideOorspronkelijk ontwikkeld en gebruikt als antidepressivum en hulpmiddel om te stoppen met roken.Bupropion werkt door het verhogen van de niveaus van bepaalde neurotransmitters in de hersenen, met name dopamine en noradrenaline.Verhoogde niveaus van deze neurotransmitters kunnen helpen om de eetlust te verminderen en het energieverbruik te verhogen.

De combinatie van naltrexon en bupropion zou een synergetisch effect hebben op gewichtsverlies. Dit betekent dat ze samen een sterker effect hebben op gewichtsverlies dan een van beide medicijnen alleen. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat de werking van de medicijnen voornamelijk gericht is op het centrale zenuwstelsel. Het heeft geen vetverbrandende eigenschappen. Het heeft ook geen effect op de absorptie van vetten uit de voeding.

Ervaringen en beoordelingen

Mysimba heeft een aanzienlijk aantal positieve beoordelingen van gebruikers ontvangen. De meeste patiënten roemen de effectiviteit van het medicijn bij gewichtsverlies, waardoor ze hun doelen vaak sneller bereiken dan met een dieet en lichaamsbeweging alleen. Een belangrijk voordeel van Mysimba is het vermogen om de eetlust onder controle te houden, wat volgens veel gebruikers het hongergevoel en het verlangen naar voedsel vermindert. Naast gewichtsverlies merken velen op dat het middel de algehele stemming, het zelfvertrouwen en de kwaliteit van leven verbetert. In combinatie met regelmatige lichaamsbeweging en een uitgebalanceerd dieet levert Mysimba zelfs nog duidelijkere resultaten op: sommige patiënten melden een verbeterde gezondheid, zoals een lagere bloeddruk en verbeterde bloedglucosespiegels.

We moeten echter erkennen dat niet iedereen even positieve ervaringen heeft met het medicijn. Sommige patiënten blijven minder tevreden, voornamelijk door de bijwerkingen die gepaard gaan met het gebruik van het medicijn. Medicijnen kunnen mensen op verschillende manieren beïnvloeden, en terwijl veel mensen genieten van de voordelen, kunnen anderen minder effectief zijn of ongewenste bijwerkingen ervaren.

De werkelijke ervaring van patiënten bevestigt de resultaten van klinische studies volledig. De meesten waren in staat om 5 tot 10% van hun gewicht te verliezen. Het zal moeilijker zijn om hogere resultaten te behalen.

Koop online in België, Nederland en daarbuiten

Inwoners van bijna alle EU-landen (er zijn zeldzame uitzonderingen) hebben de mogelijkheid om geneesmiddelen op recept te kopen. Deze optie kan zowel in eigen land als op reis worden gebruikt. Het belangrijkste is om de versie van de website te kiezen die overeenkomt met het land waar je verblijft, omdat de voorwaarden voor online bestellen niet voorzien in internationale levering van medicijnen. 

Bestelproces:

 1. Registratie en consultatie: Meestal moet een patiënt zich eerst registreren op het platform en een online consultatie aanvragen. Tijdens het consult worden medische gegevens en de huidige medicatie-inname besproken.
 2. Voorschrijven: Op basis van het ontvangen consult kan de arts een digitaal recept uitschrijven. Voor medicijnen zoals Mysimba is het noodzakelijk om er zeker van te zijn dat het veilig is voor de patiënt om te gebruiken.
 3. Levering: zodra het recept is goedgekeurd, wordt de medicatie veilig en discreet afgeleverd bij de apotheek die de levering van de medicatie organiseert.

Prijs

Online verkopers proberen hun klanten altijd de beste prijs te geven. Houd er echter rekening mee dat deze prijs altijd inclusief het krijgen van het recept en een snelle levering is.

De prijs kan van land tot land verschillen. Dit moedigt patiënten vaak aan om op zoek te gaan naar manieren om in het buitenland te bestellen, zoals in Duitsland. Ja, je kunt dit doen. In de Duitse versie van de website kun je echter levering krijgen binnen Duitsland, in de Belgische versie binnen België enzovoort.

De beste manier om geld te besparen is om een grootverpakking van 5 spuiten te kopen. Dit gaat vrij lang mee, en elke spuit kost je veel minder. 

Kopen zonder recept: Kruidvat en andere winkels

Bij Kruidvat en andere soortgelijke winkels kunnen klanten een assortiment zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten vinden. Dit zijn medicijnen die veilig kunnen worden gebruikt zonder direct toezicht van een arts, mits de gebruiksaanwijzing zorgvuldig wordt opgevolgd. Ze zijn bedoeld om gewone, niet-ernstige kwaaltjes zoals hoofdpijn, verkoudheid of maagklachten te behandelen.

Medicijnen op recept worden echter nooit verkocht op Kruidvat, Amazon en andere soortgelijke winkels en marktplaatsen. Bovendien wordt Mysimba nergens verkocht zonder recept. Het verkrijgen van een recept is een must en je kunt er niet omheen.

Wat is de juiste manier om Mysimba in te nemen?

Meestal wordt het doseringsschema geleidelijk aangepast om de patiënt te laten wennen aan het medicijn en bijwerkingen te minimaliseren.

 1. Beginfase: Neem de eerste week ’s ochtends één tablet.
 2. Week 2: Neem vanaf de tweede week ’s ochtends en ’s avonds één tablet.
 3. Week 3: verhoog de dosis in de derde week naar twee tabletten ’s ochtends en één tablet ’s avonds.
 4. Vanaf week 4: neem vanaf week 4 ’s ochtends twee tabletten en ’s avonds twee tabletten.

Belangrijke opmerkingen:

 • Mysimba wordt met water weggespoeld en kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
 • Stop de behandeling niet abrupt, omdat dit ontwenning kan veroorzaken.
 • Overschrijd de aanbevolen dosis niet.
 • Als je het geneesmiddel overslaat, neem dan geen dubbele dosis om het in te halen.
 • Tijdens het gebruik van Mysimba moet je alle doktersvoorschriften opvolgen en regelmatig controles laten uitvoeren. Let ook op mogelijke bijwerkingen en meld ze aan je arts.

Bijwerkingen

Meest voorkomende effecten:

 • Neurologisch: Hoofdpijn, duizeligheid en slapeloosheid zijn de meest voorkomende neurologische bijwerkingen.
 • Mentaal: Sommige gebruikers melden stemmingswisselingen, rusteloosheid en prikkelbaarheid.
 • Maagdarmkanaal: misselijkheid, droge mond en constipatie kunnen optreden bij gebruik van Mysimba.
 • Metabolisme: verminderde eetlust, wat kan bijdragen aan het beoogde gewichtsverlies door het medicijn.

Zeldzame maar ernstigere bijwerkingen:

 • Cardiovasculair: verhoogde bloeddruk of verhoogde hartslag zijn mogelijke maar minder frequente bijwerkingen. Regelmatige controle van de bloeddruk wordt aanbevolen.
 • Mentaal: Er zijn meldingen geweest van suïcidale gedachten of gedrag. Plotselinge stemmingswisselingen of ongewoon gedrag moeten onmiddellijk aan uw arts worden gemeld.
 • Allergische reacties: Hoewel zeldzaam, kunnen ernstige allergische reacties optreden, waaronder symptomen zoals huiduitslag, jeuk, gezichtszwelling en ademhalingsmoeilijkheden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze bijwerkingen niet bij iedereen kunnen optreden en dat de ernst en frequentie ervan kan variëren. Bovendien kunnen voor sommige patiënten de voordelen van de therapie op het gebied van gewichtsbeheersing opwegen tegen de mogelijke risico’s van bijwerkingen.

Contra-indicaties

Patiënten met de volgende aandoeningen of kenmerken mogen Mysimba NIET innemen:

 1. Overgevoeligheid: Personen die allergisch zijn voor naltrexon, bupropion of een bestanddeel van de Mysimba-tablet dienen deze medicatie te vermijden.
 2. Ongecontroleerde hypertensie: De bupropioncomponent kan de bloeddruk verhogen. Mensen met een ongecontroleerde hoge bloeddruk lopen risico op mogelijke cardiovasculaire complicaties.
 3. Aanvalstoornissen: Bupropion kan de aanvalsdrempel verlagen. Mysimba moet worden vermeden bij patiënten met een voorgeschiedenis van epilepsie of aandoeningen die het risico op aanvallen verhogen.
 4. Eetstoornissen: Patiënten met actieve anorexia nervosa of boulimia nervosa dienen Mysimba niet te gebruiken vanwege het verhoogde risico op aanvallen.
 5. Chronisch gebruik van opioïden: Omdat naltrexon een opioïde antagonist is, dienen patiënten die afhankelijk zijn van opioïden of een behandeling op basis van opioïden ondergaan Mysimba niet te gebruiken.
 6. Acute alcoholontwenning: Patiënten die acute alcohol- of benzodiazepineontwenning ondergaan, kunnen een verhoogd risico op aanvallen hebben.
 7. Bipolaire stoornis: Er is een kans op verergering van manische episoden bij bipolaire patiënten door de bupropioncomponent.
 8. Gelijktijdig gebruik van andere bupropion-bevattende producten: Om overdosering of verhoogde bijwerkingen te voorkomen, mogen patiënten geen andere geneesmiddelen gebruiken die bupropion bevatten terwijl ze Mysimba gebruiken.

Risicopatiënten

 • Lever- of nierfunctiestoornis: Patiënten met significante lever- of nierdisfunctie dienen voorzichtigheid te betrachten aangezien deze aandoeningen het metabolisme en de uitscheiding van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden.
 • Ouderen: Oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van Mysimba en moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden.
 • Zwangerschap en borstvoeding: De veiligheid van Mysimba tijdens zwangerschap en borstvoeding is niet onomstotelijk vastgesteld. Het is essentieel om de potentiële voordelen tegen de risico’s af te wegen.
 • Psychiatrische aandoeningen: Patiënten met een voorgeschiedenis van depressie, angst of andere psychiatrische aandoeningen kunnen een verhoogd risico lopen op verergering van deze aandoeningen of het ervaren van suïcidale gedachten.
 • Hart- en vaatziekten: Hoewel ongecontroleerde hypertensie een directe contra-indicatie is, moeten mensen met stabiele hart- en vaatziekten nauwlettend worden gevolgd op veranderingen in bloeddruk en hartslag.

Alternatieven: Mysimba vs Saxenda

CriteriaMysimbaSaxenda
FabrikantOrexigen TherapeuticsNovo Nordisk
Actief ingrediëntNaltrexone hydrochloride & bupropion hydrochlorideLiraglutide
ToedieningsvormTabletInjectie (pen)
Volgorde van toedieningOraal (via de mond)Subcutaan (onder de huid)
Werkingsmechanisme (in het kort)Naltrexone is een opioïde antagonist die eetlust vermindert. Bupropion is een dopamine- en norepinefrine-heropnameremmer die ook helpt bij gewichtsbeheersing.GLP-1 agonist; bootst een intestinaal hormoon na dat de eetlust vermindert en de insulineafscheiding reguleert.
Belangrijkste bijwerkingenMisselijkheid, constipatie, slapeloosheid, droge mond, en tachycardie.Misselijkheid, diarree, constipatie, verminderde eetlust, en injectieplaatsreacties.
Werkzaamheid voor gewichtsverliesGemiddelde gewichtsafname van 5-10% in klinische studies.Gemiddelde gewichtsafname van 4-8% in klinische studies, maar sommige patiënten ervaren meer dan 10% gewichtsverlies.
Toegankelijkheid onlineOnline verkrijgbaarOnline verkrijgbaar

Veelgestelde vragen

Hoe lang kan Mysimba worden ingenomen?

De duur dat Mysimba kan worden ingenomen varieert op basis van individuele behoeften en de aanbeveling van de voorschrijver. Het wordt meestal voor enkele maanden voorgeschreven, maar de arts zal de werkzaamheid en veiligheid periodiek evalueren in de context van de situatie van elke patiënt.

Bestaat de mogelijkheid van verslaving of misbruik van Mysimba?

Mysimba bevat naltrexon, dat wordt gebruikt om verslaving te behandelen, en bupropion, een antidepressivum. Hoewel beide weinig kans op misbruik hebben, hebben alle medicijnen risico’s. Het is cruciaal om Mysimba te gebruiken zoals voorgeschreven en om ongewoon gedrag of verlangens te melden aan een arts.

Hoe lang nadat je begonnen bent met Mysimba verschijnen de resultaten?

Gewichtsverlies met Mysimba kan variëren. Sommige mensen kunnen al na een maand veranderingen waarnemen, terwijl anderen er langer over kunnen doen. Het is essentieel om regelmatige follow-ups met de voorschrijver af te spreken om de voortgang te controleren.

Mag er alcohol worden gedronken tijdens het gebruik van Mysimba?

Het wordt aanbevolen om alcoholgebruik te vermijden of te beperken terwijl je Mysimba neemt. De combinatie van de twee kan het risico op neuropsychiatrische bijwerkingen verhogen.

Is het mogelijk om te stoppen met roken met Mysimba?

Mysimba bevat bupropion, dat ook wordt voorgeschreven als Zyban om mensen te helpen stoppen met roken. Echter, wanneer je Mysimba gebruikt voor gewichtsbeheersing, is het essentieel om het gebruik als hulpmiddel om te stoppen met roken te bespreken met een arts.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *